Prezentare generală

Beneficiile sociale reprezintă o formă de suplimentare sau substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi a creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege (Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale).

Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş, denumită în continuare Agenţie teritorială este organizată şi funcţionează în baza OUG nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Socială, precum şi în baza HG 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plaţi si Inspecţie Socială. Conducerea AJPIS Maramureş se exercita de către un director executiv, funcţionar public de conducere, numit prin decizia directorului general  ANPIS,  în persoana d-lui  Morar Ovidiu.

Directorul executiv al AJPIS Maramureş are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Tipuri de beneficii de asistență socială administrate de Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Alocația de stat pentru copii;
 • Alocația de plasament;
 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Indmnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Stimulentul de inserție;
 • Indemnizații si ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (adulți/copii) cu handicap;
 • Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare;
 • Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA;
 • Ajutorul social;
 • Ajutoare de urgență;
 • Ajutorul pentru refugiați;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței;
 • Ajutoare financiare;
 • Indemnizații acordate persoanelor cu handicap.

 

Tipuri de finanțări pentru serviciile sociale, gestionate de Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Finanțare investiții în cadrul programelor de interes național;
 • Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico –socială;
 • Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • Finanțare centre de zi și rezidențiale.