nou     INFORMARE SPECIALISTI

 

Având în vedere prevederile art.3 (1) din Instrucțiunea nr.4/25.01.2018, pentru simplificarea procedurii de selecția, pentru anul 2019, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională precum și a specialiștilor pe domenii ocupaţionale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnaţi în comisiile de examinare, facem următoarele precizări referitoare la persoanele existente deja în listele aprobate în 2018, pentru  crearea unui sistem operațional eficient la nivelul comisiilor de autorizare:
–          orice  persoană selectată în anul 2018 ca evaluator de furnizori şi programe/ specialist pe domenii ocupaționale care dorește continuarea activității în anul 2019, în aceleași condiții ca în anul 2018, depune la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare sau transmite prin serviciile poștale/curierat sau  on-line pe adresa oficială de e-mail a secretariatului tehnic, următoarele documente:
a) cererea prin care să confirme că sunt dispuși să desfășoare și în 2019 activitățile de evaluare a furnizorilor și programelor sau de examinare a absolvenților pentru domeniile deja aprobate;
b) orice alt document prevăzut la art. 4(1) lit. b), c), d), e) f), g) din Instrucțiunea nr. 4/25.01.2018,  numai dacă documentele depuse la dosarul din anul 2018 au suferit modificări;

–          în situația în care evaluatorii de furnizori şi programe de formare profesională precum și specialiștii pe domenii ocupaţionale existenți în listele aprobate în anul 2018 nu depun cererea de confirmare a continuării activității, comisiile de autorizare nu vor emite pentru ei decizii de desfășurare a activităților pentru 2019 și vor fi eliminați din listele anului 2019;
–          de asemenea, dacă evaluatorii și specialiștii existenți în listele din anul 2018 doresc ca în anul 2019 să desfășoare activități de evaluare sau examinare a absolvenților și în alte domenii decât cele aprobate pentru 2018, trebuie să întocmească un nou dosar cu toate documentele prevăzute la art.4 alin. (1) din Instrucțiunea nr. 4/25.01.2018, pe care să-l depună la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare.

 Date de contact

Adresa: Piața Păcii Nr.10  Baia Mare Maramures

Telefon: 0262-211061

Fax: 0262-217205

e-mail: ajpis.maramures@mmanpis.ro

e-mail STJ: munteanu.amalia@mmanpis.ro

site: www.maramures.mmanpis.ro