Executii bugetare  stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative