RAPORT TEMATIC JUDEŢEAN privind Campania naţională de control „ Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic – respectiv unitățile hoteliere care oferă servicii de tratament balnear și recuperare medicală”

Raport tematic județean privind Campania națională de control  „Controlul beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap care nu au fost reevaluați în perioada 2000-2001 în conformitate cu OUG 102/1999, art.59”

Raport tematic județean – Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vâtnice

Raport județean al campaniei privind  „Controlul pensiilor de invaliditate”

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap (BGH)

Raport tematic judetean privind realizarea activitatii de control a celor patru beneficii de asistenta sociala

VMG, ASF, ASC,AI

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului de risc pentru programul indemnizația de creștere a copilului și stimulentului de inserție